• Click on the above link to access various resources that you can use at home during Lent. This includes a copy of our Lenten Card, Stations of the Cross, our Lenten Series of Reflections, etc

  Haga clic en el enlace de arriba para acceder a varios recursos que puede usar en casa durante la Cuaresma. Esto incluye una copia de nuestra Tarjeta de Cuaresma, Estaciones de la Cruz, nuestra Serie de Reflexiones de Cuaresma, etc.

  Kliknij powyższy link, aby uzyskać dostęp do różnych zasobów, z których możesz korzystać w domu podczas Wielkiego Postu. Obejmuje to kopię naszej Karty Wielkopostnej, Stacji Drogi Krzyżowej, Wielkopostnej serii Refleksji itp.

 • ASH WEDNESDAY SCHEDULE

    8 a.m. Mass English
  10 a.m. Mass Polish
    7p.m.  Mass Spanish

  Distribution of Ashes from 3pm to 6pm
  There will be small bags of ashes (Church and Parish Office) to give to those who want to take some to those who could not make it to church.

 • HORARIO MIÉRCOLES DE CENIZA

  Misa   8 a. m. Inglés
  Misa 10 a. m. Polaco
  Misa   7 p.m.  Español

  Imposción de Cenizas de 3 p.m. hasta 6 p.m.
  Habrá pequeñas bolsas de cenizas (Iglesia y Oficina Parroquial) para dar a los que quieran llevar algunas a los que no pudieron llegar a la iglesia.

 • HARMONOGRAM NA ŚRODĘ POPIELNICZNĄ

     8 a.m. Msza angielska
  10 a.m. Msza po polsku
     7 p.m.  Msza hiszpańska

  Dystrybucja popiołów od  3 p.m.do 6 p.m.
  Będą małe worki z prochami (Kościół i Biuro Parafialne) do rozdania tym, którzy chcą zanieść trochę prochów tym, którzy nie mogli dotrzeć do kościoła.

Fridays during Lent /  Viernes durante la Cuaresma / Piątki w okresie Wielkiego Postu

5 pm  English / Inglés / Angielski  
6 pm  Polish / Polaca /  Polski
7pm  Spanish / Esdpañol / Hiszpański


Click on the title above to view the live stream of the Stations of the Cross
Haga clic en el título de arriba para ver la transmisión en vivo de las Estaciones de la Cruz
Kliknij na tytuł powyżej, aby zobaczyć transmisję na żywo z Stacji Drogi Krzyżowej