PARISH BULLETINS   2021 - 2024

PLEASE CLICK ON THE DATE OF THE BULLETIN THAT YOU WOULD LIKE TO ACCESS. IF YOU WANT TO ACCESS PREVIOUS BULLETINS, PLEASE CONTACT THE PARISH OFFICE BY CALLING 773.581.2730 EXT. 110 OR USE THIS LINK TO CONTACT US.

POR FAVOR, HAGA UN CLICKEN LA FECHA DEL BOLETÍN AL QUE LE GUSTARÍA ACCEDER. SI DESEA ACCEDER A LOS BOLETINES ANTERIORES, POR FAVOR CONTACTE A LA OFICINA PARROQUIAL LLAMANDO AL 773.581.2730 EXT. 110 O USE ESTE ENLACE PARA CONTACTARNOS.

PROSZĘ KLIKNĄĆ DATĘ BIULETYNU, KTÓRE CHCIAŁBYŚ UZYSKAĆ. JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP DO POPRZEDNICH BIULETYNÓW, PROSIMY O KONTAKT Z URZĄDZENIEM PARAFIALNYM POD NUMEREM 773.581.2730 EXT. 110 LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI UŻYJ TEGO ŁĄCZA.