Click on any of the above titles to be connected to our live stream Masses and Events.

Haga clic en cualquier título para conectarse a nuestra transmisión en vivo de Misas y Eventos.

Kliknij powyższy tytuł, aby połączyć się z naszymi transmitowanymi na żywo mszami i wydarzeniami


SATURDAY AFTERNOON /   SÁBADO EN LA TARDE/   SOBOTNIE POPOŁUDNIE
4:00 p.m.  Mass in English / Inglés/ Angielska
SUNDAY / DOMINGO/ NIEDZIELA
8:00 a.m. y 1:00 p.m.  Mass in Spanish / Español / Hiszpańska
9:30 a.m.  Mass in Polish / Polaco / Polska
11:00 a.m.  Mass in English / Inglés / Angielska