THANKSGIVING DAY MASS 9:00 AM

Our Thanksgiving Day Mass will be celebrated at 9:00 a.m. in English, Spanish and Polish.


Nuestra misa del Día de Acción de Gracias se celebrará a las 9:00 a.m. en inglés, español y polaco.


Nasza Msza Święta z okazji Święta Dziękczynienia zostanie odprawiona o godz. 9:00 rano w języku angielskim, hiszpańskim i polskim.