Sunday Mass Obligation

Misa Dominical Obligatoria

Obowiązek Niedzielnej Mszy św.

The Cardinal has reinstated for the faithful of the Archdiocese of Chicago the obligation to attend Sunday Mass in person.  This will begin on the first Sunday of Advent, November 27. Our parish will continue to live stream our Masses to accommodate  those who are sick or physically unable to attend Sunday Mass in person.  To read the Cardinal's letter, click on this text.

El cardenal ha restablecido para los fieles de la archidiócesis de Chicago la obligación de asistir a la misa dominical en persona.  Esto comenzará el primer domingo de Adviento, el 27 de noviembre. Nuestra parroquia continuará transmitiendo nuestras misas en vivo para acomodar a aquellos que están enfermos o físicamente incapaces de asistir a la misa dominical en persona.

Para leer la carta del cardenal, haga clic en este texto.


Kardynał przywrócił dla wiernych archidiecezji chicagowskiej obowiązek osobistego uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej.  Obowiązek ten rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada. Nasza parafia będzie kontynuowała transmisję na żywo naszych Mszy Świętych, aby pomóc tym, którzy są chorzy lub fizycznie nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej osobiście..  Aby przeczytać list kardynała kliknij na ten tekst.