Remember a Child at Christmas

Acuérdate de un niño en Navidad

Pamiętaj o dziecku w Boże Narodzenie

Please read the following in order to help us.

Por favor, lea lo siguiente para ayudarnos.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby nam pomóc.

 • English

  Christmas is not that far away, and there are a lot of needy children out there that might not get anything this year. We'd like to remedy that situation and give them a little gift. If you are interested in helping us by giving a child a gift for Christmas, please purchase a $25 gift certificate at either Target or Walmart, two stores that carry reasonably priced clothing and toys.


  Please put these gift cards in an envelope marked

  "Children's Christmas Gift" 

  and put them in the collection basket at Mass,or take them to the Rectory. If you are unable to purchase a gift certificate but would  still like to  contribute  toward the Christmas gift cards with a cash donation, please put your donation in an envelope marked the same way as the gift cards.


  Please have all donations in by the weekend of December 16th and 17th. You've all been very generous in past years, and we are hopeful that you will be able to help us out again, this year.

  Thank you and may God Bless You for your generosity!

 • Español

  La Navidad no está tan lejos, y hay muchos niños necesitados por ahí que tal vez no reciban nada este año. Nos gustaría remediar esa situación y hacerles un pequeño regalo. Si usted está interesado en ayudarnos dando a un niño un regalo para Navidad, por favor compre un certificado de regalo de $25 en Target o Walmart, dos tiendas que tienen ropa y juguetes a precios razonables.

   

  Por favor ponga estas tarjetas de regalo en un sobre marcado "Children's Christmas Gift "

  y ponerlos en la cesta de recogida en la misa,

  o llévelas a la Rectoría. Si usted no puede comprar un certificado de regalo, pero todavía le gustaría contribuir a las tarjetas de regalo de Navidad con una donación en efectivo, por favor ponga su donación en un sobre marcado de la misma manera que las tarjetas de regalo.

   

  Por favor, entreguen todas las donaciones antes del fin de semana del 16 y 17 de diciembre. Todos ustedes han sido muy generosos en años pasados, y esperamos que puedan ayudarnos de nuevo, este año.

  Gracias y que Dios les bendiga por su generosidad.

 • Polski

  Święta Bożego Narodzenia już niedługo, a jest wiele potrzebujących dzieci, które w tym roku mogą nic nie dostać. Chcielibyśmy zaradzić tej sytuacji i dać im mały prezent. Jeśli chcesz nam pomóc, dając dziecku prezent na Boże Narodzenie, kup bon podarunkowy o wartości 25 USD w Target lub Walmart, dwóch sklepach,

  które oferują niedrogie ubrania i zabawki.

   

  Prosimy o umieszczenie tych kart podarunkowych w kopercie z napisem "Świąteczny prezent dla dzieci

  Children’s Christmas Gift "

  i włożyć je do koszyka na Mszy św,

  lub zanieść je na plebanię. Osoby, które nie są w stanie zakupić kart podarunkowych, ale chciałyby wesprzeć świąteczne karty podarunkowe datkiem pieniężnym, prosimy o włożenie datku do koperty oznaczonej w ten sam sposób, co karty podarunkowe.

   

  Prosimy o dostarczenie wszystkich darowizn do weekendu 16 i 17 grudnia. W poprzednich latach wszyscy byliście bardzo hojni i mamy nadzieję, że w tym roku ponownie będziecie mogli nam pomóc.

  Dziękujemy i niech Bóg was błogosławi za waszą hojność!