Disciple Makers Index

YOUR opinion matters at St.Turibius!

Does our parish help you grow spiritually? How good are we at connecting you to others in the parish? In what ways do you feel invited to share your talents at our parish? Your honest answers to these types of questions are what will make PARISH a better faith community.

This Lent, St. Turibius will invite all parishioners to share their input by participating in a 10-15 minute survey.  Our friends at the Catholic Leadership Institute are helping with this online survey from Ash Wednesday, February 22 – March 31.  All responses will be confidential and the parish will only receive information about the community as a whole. We will share the survey link with you a bit closer to the start of Lent.

Your feedback and input will help shape various ministries as we plan for the future and strive to be the best parish we can be. We will receive the results this spring/summer at which time we will share what we have learned with the entire parish.

If you prefer a paper copy, we will have them available beginning Ash Wednesday, February 22.  Please contact the parish office.

Thank you for helping your St. Turibius parish!

¡SU opinión importa en nuestra parroquia de Sto. Toribio!

¿Nuestra parroquia lo ayuda a crecer espiritualmente? ¿Qué tan bien lo estamos conectando con otros en la parroquia? ¿De qué manera se siente invitado a compartir sus talentos en nuestra parroquia? Sus respuestas honestas a este tipo de preguntas harán a PARROQUIA una mejor comunidad de fe.

Esta Cuaresma, nuestr parroquia de Sto. Toribio invitará a todos los feligreses a compartir sus comentarios al participar en una encuesta de 10 a 15 minutos.  Nuestros amigos en el Instituto de Liderazgo Católico (Catholic Leadership Institute) están ayudando con esta encuesta en línea desde el Miércoles de Ceniza, 22 de febrero al 31 de marzo.  Todas las respuestas serán confidenciales y la parroquia solamente recibirá información sobre la comunidad en su conjunto. Compartiremos el enlace de la encuesta con ustedes un poco más cerca del comienzo de la Cuaresma.

Sus comentarios y aportes ayudarán a dar forma a varios ministerios mientras planificamos para el futuro y nos esforzamos por ser la mejor parroquia posible. Recibiremos los resultados esta primavera/verano y en ese momento compartiremos lo que hemos aprendido con toda la parroquia.

Si prefiere una copia en papel, las tendremos disponibles a partir del Miércoles de Ceniza, 22 de febrero.  En la oficina parroquia.


¡Gracias por ayudar a su parroquia de Sto. Toribio!

Twoja opinia się liczy w St. Turibius!

Czy nasza parafia pomaga ci wzrastać duchowo? Czy dzięki parafii masz możliwość kontaktu z innymi osobami w parafii? W jaki sposób czujesz się zaproszony do dzielenia się swoimi talentami w naszej parafii? Twoje szczere odpowiedzi na tego typu pytania są tym, co uczyni St. Turibius lepszą wspólnotą wiary.

W okresie Wielkiego Postu St. Turibis zaprosi wszystkich parafian do przekazania swoich uwag przez uczestnictwo w 10-15 minutowej ankiecie. Nasi przyjaciele z Katolickiego Instytutu Przywództwa (Catholic Leadership Institute) pomagają nam w przeprowadzeniu tej ankiety online od Środy Popielcowej 22 lutego do 31 marca. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane w sposób poufny, a parafia otrzyma jedynie informacje odnoszące się do całej wspólnoty. Link do ankiety udostępnimy bliżej daty rozpoczęcia Wielkiego Postu.

Wasza opinia i udział w ankiecie pomoże w ukształtowaniu różnych grup i dzieł duszpasterskich teraz, kiedy planujemy nasze przyszłe działania oraz kiedy zależy nam, aby stawać jak najlepszą parafią. Wyniki ankiety otrzymamy wiosną/latem tego roku i wtedy podzielimy się z całą parafią uzyskanymi informacjami na temat naszej parafii.

Jeśli wolisz wypełnić ankietę w formie drukowanej, wydruki ankiety będą dostępne od Środy Popielcowej 22 lutego.  W biurze parafialnym

Dziękujemy za pomoc parafii St. Turibius.!

Question / Preguntas / Pytania

If you have any questions, please contact Fr. Bill either by email (Wlego@archchicago.org) or by phone 773.581.2730 ext 129.


Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el P. Bill por correo electrónico (Wlego@archchicago.org) o por teléfono 773.581.2730 ext 129.


Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z ks. Billem albo przez e-mail (Wlego@archchicago.org) albo telefonicznie 773.581.2730 ext 129.