HOLY WEEK AND EASTER SCHEDULE

HORARIO DE SEMANA SANTA Y PASCUA

HARMONOGRAM ŚWIĘTEGO TYGODNIA I WIELKANOCY

Holy Thursday / Jueves Santo / Wielki Czwartek

NO 8 AM MASS

7:00 PM Mass (Trilingual)

Church will be open until

10:30 PM

Good Friday / Viernes Santo / Wielki Piątek Męki Pańskiej

NO 8 AM MASS


11 a.m.  Live Stations. Begin at church.
3:00 PM – Celebration of the Passion of the Lord (English)
5:00 PM – Celebración de la Pasión del Señor (Español)
7:00 PM - Liturgia Na Czećź Męki Pańskiej (Polsku)
Church will be open until midnight

Holy Saturday/ Sábado de Gloria / Wielka Sobota

12:00 noon – Easter Basket Blessings (English/Spanish)
1:00 PM – Święcenie wielkanocnych koszyków (Polsku)
    
Easter Vigil Service / Vigilia Pascual / Wigilia Paschalna usługi
7:00 PM Mass (Trilingual)

Easter Sunday  Domingo de Pascua  Niedziela Wielkanocna

6:00 AM Msza św. W języku polskim


Regular Sunday Masses / Horario regular de las misas dominical /
Regularny rozkład mszy w niedzielę


8:00 am Español

9:30 am Polsku

11:00 am  English

1:00 pm Español