2022  December

Special Services and Events

Monday December 19:
St Vincent De Paul Christmas distribution of food at 6:00 p.m.

Tuesday December 20:
Religious Education Prayer Service


December 24 Christmas Eve
4:00 p.m. Mass in English
There is no Mass in Spanish
10:00 p.m. Mass in Polish

December 25: Christmas Day

Regluar Mass Schedule for Sunday

11:00 a.m.  Mass in English
8:00 am and 1:00 p.m. Mas in Spanish
9:30 a.m. Mass in Polish


Servicios y eventos especiales

unes 19 de diciembre:
St Vincent De Paul Distribución de comida navideña a las 6:00 p.m.

Martes 20 de diciembre:
Servicio de oración de educación religiosa

24 de diciembre Nochebuena
4:00 p.m. Misa en ingles
No hay Misa en español
10:00 pm. Misa en polaco

25 de diciembre: Navidad
9:30 a.m. Misa en polaco
11:00 a.m. Misa en inglés
8:00 Y 1:00 p.m. Misa en español


usługi specjalne i wydarzenia.

 Poniedziałek 19 grudnia:
St Vincent De Paul Świąteczna dystrybucja żywności


We wtorek 20 grudnia:
Nabożeństwo Modlitwy o Wychowanie Religijne


24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
4:00 p.m.. Msza w języku angielskim
10:00 p.m. Msza w języku polskim

25 grudnia: Boże Narodzenie
9:30 Msza św. po polsku
11:00 Msza św. w języku angielskim
8:00 a.m. / 1:00 p.m. Msza po hiszpańsku

2023 January

January 1
8:00 a.m. and 1:00 p.m. Mass in Spanish
11:00 am Mas in English and Spanish

9:30 a.m. Mass in Polish


Enero 1
8:00 a.m. y 1:00 p.m. Misa en español
11:00 h. Misa en inglés y español
9:30 a.m. Misa en polaco

1 Stycznia
8:00 i 13:00 Msza św. w języku hiszpańskim
11:00 Msza św. w języku angielskim i hiszpańskim
9:30 Msza św. w języku polskim