2023  December

Special Services and Events

Tuesday December 19:
Religious Education Prayer Service


December 24 Christmas Eve
5:00 p.m. Mass in English
There is no Mass in Spanish
10:00 p.m. Mass in Polish

December 25: Christmas Day

9:30 a.m. Mass in Polish

11:00 a.m.  Mass in English

1:00 p.m. Mas in SpanishServicios y eventos especiales

Martes 19 de diciembre:
Servicio de oración de educación religiosa

24 de diciembre Nochebuena
5:00 p.m. Misa en ingles
No hay Misa en español
10:00 pm. Misa en polaco

25 de diciembre: Navidad
9:30 a.m. Misa en polaco
11:00 a.m. Misa en inglés
1:00 p.m. Misa en español


usługi specjalne i wydarzenia.

We wtorek 19 grudnia:
Nabożeństwo Modlitwy o Wychowanie Religijne


24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
5:00 p.m.. Msza w języku angielskim
10:00 p.m. Msza w języku polskim25 grudnia: Boże Narodzenie
9:30 Msza św. po polsku
11:00 Msza św. w języku angielskim
1:00 p.m. Msza po hiszpańsku

2024 January

January 1
8:00 a.m. Mass in English

10:00 a.m. Mass in Polish


Enero 1
8:00 a.m. Misa en inglés
10:00 a.m. Misa en polaco

1 Stycznia
8:00 Msza św. w języku angielskim
10:00 Msza św. w języku polskim