CARDINAL CUPICH'S CHRISTMAS LETTER

Click in the above title to read the Cardinal's Christmas Letter.

Haga clic en el título anterior para leer la Carta de Navidad del Cardenal.

Kliknij powyższy tytuł, aby przeczytać świąteczny list kardynała.

2023  December

Special Services and Events

Tuesday December 19:
Religious Education Prayer Service


December 24 Christmas Eve
5:00 p.m. Mass in English
There is no Mass in Spanish
10:00 p.m. Mass in Polish

December 25: Christmas Day

9:30 a.m. Mass in Polish

11:00 a.m.  Mass in English

1:00 p.m. Mas in SpanishServicios y eventos especiales

Martes 19 de diciembre:
Servicio de oración de educación religiosa

24 de diciembre Nochebuena
5:00 p.m. Misa en ingles
No hay Misa en español
10:00 pm. Misa en polaco

25 de diciembre: Navidad
9:30 a.m. Misa en polaco
11:00 a.m. Misa en inglés
1:00 p.m. Misa en español


usługi specjalne i wydarzenia.

We wtorek 19 grudnia:
Nabożeństwo Modlitwy o Wychowanie Religijne


24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
5:00 p.m.. Msza w języku angielskim
10:00 p.m. Msza w języku polskim25 grudnia: Boże Narodzenie
9:30 Msza św. po polsku
11:00 Msza św. w języku angielskim
1:00 p.m. Msza po hiszpańsku

2024 January

January 1
8:00 a.m. Mass in English

10:00 a.m. Mass in Polish


Enero 1
8:00 a.m. Misa en inglés
10:00 a.m. Misa en polaco

1 Stycznia
8:00 Msza św. w języku angielskim
10:00 Msza św. w języku polskim