ASH WEDNESDAY SCHEDULE
HORARIO DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
HARMONOGRAM ŚRODY POPIELCOWEJ

Come Join Us! /  Únete a Nosotros /  Dołącz Do Nas
Mass English: 8:00 a.m.
With the Distribution of Ashes

Msza Św. W Języku Polskim 10:00 a.m.
Z Rozsypaniem Popiołu

Misa En Español   7:00 p.m.
Con La Distribución De Cenizas

Distribution of Ashes  /  Distribución De Cenizas  /
Dystrybucja Popiołu
3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Come Pray and Be Marked with Ashes
Ven a Rezar Y Ser Marcado Con La Ceniza
Przyjdź Pomodlić Się I Zostać Naznaczonym Popiołem